Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ.

Στις δύσκολες στιγμές που βιώνουμε όλοι μας και μετά από πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, ανταποκριθήκαμε συστήνοντας μια ομάδα εκπαιδευτικών υπεύθυνη για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των μαθητών-τριών. Στόχος μας είναι να καλύψουμε την ανάγκη των μαθητών/τριών για και των γονιών τους για διατήρηση επαφής με την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και την δημιουργική απασχόληση στο σπίτι.

Ακολουθεί υλικό που θα ανανεώνεται συνέχεια για τα παρακάτω μαθήματα:

Υλικό θα βρείτε επίσης και στο Η-Τάξη (E-Class). Συνδέεστε με τους κωδικούς που δημιουργήσατε για το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και αμέσως έχετε πρόσβαση στα μαθήματα που έχουν δημιουργήσει οι καθηγητές/τριες του σχολείου μας.

Παρακάτω σας προτείνουμε επίσης συνδέσμους για ιστότοπους με δραστηριότητες ποικίλης θεματολογίας (Γλώσσα, Μαθηματικά, Εμείς και ο Κόσμος, βασικές δεξιότητες κ.α.) και διαβαθμισμένης δυσκολίας που μπορούν να ασχοληθούν οι μαθητές/τριες μόνοι τους ή με την βοήθεια των γονέων τους.

*Για τα παραπάνω εκπαιδευτικά λογισμικά απαιτείται εγγραφή αρχείου εγκατάστασης σε CD-Rom και μετά εγκατάσταση από το CD-Rom.