Μαθηματικά

 

Σκοπός των Μαθηματικών: Να μάθουν οι μαθητές τα νομίσματα και να αναπτύξουν δεξιότητες σχετικές με τη χρήση των χρημάτων.

 

Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι:

Να αναγνωρίζουν τα νομίσματα και την ονομασία τους.

Να ταξινομούν τα νομίσματα σε σχέση με την αριθμητική αξία τους.

Να γνωρίζουν τη διαδικασία αγοράς ενός προϊόντος

Να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες σχετικά με τη χρήση χρημάτων (πόσο κάνει;, παίρνω ρέστα, κλπ)

Να διαχειρίζονται το «χαρτζιλίκι» τους στο σχολείο

Να γνωρίζουν ότι τα χρήματα αποκτώνται με την εργασία

Να γνωρίζουν πότε χρειάζονται χρήματα.

Σκοπός: Η διάκριση των κερμάτων σε κατηγορίες

Στόχοι:

Οι μαθητές διακρίνουν τις 3 ομάδες κερμάτων ως προς το χρωματισμό τους.

Οι μαθητές διακρίνουν τις 3 ομάδες της εθνικής όψης των κερμάτων ως προς το συμβολισμό που φέρουν.

Οι μαθητές αξιολογούν τα αισθητικά και συμβολικά χαρακτηριστικά των κερμάτων

Οι μαθητές κατατάσσουν τα κέρματα σε κατηγορίες.

 Αριθμοί πράξεις -προβλήματα.

Οργάνωση-ταξινόμηση -επεξεργασία πληροφοριών

Χρήση υπολογιστικής μηχανής

Σκοπός: Η γνώση της θερμοκρασίας στο περιβάλλον και αλλαγή καιρικών φαινομένων

Στόχος: Οι μαθητές να διαβάζουν τη θερμοκρασία στο περιβάλλοντα χώρο και να καταλαβαίνουν τον καιρό που άκουσαν στο μετεωρολογικό δελτίο.

Σκοπός: Η γνώση των γεωμετρικών σχημάτων και η χρησιμότητα αυτών στο περιβάλλοντα χώρο.

Στόχοι: Οι μαθητές σχεδιάζουν γεωμετρικά σχήματα, αναγνωρίζουν διάφορα σχήματα γύρω τους, κατατάσσουν αυτά σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τον αριθμό των πλευρών και των γωνιών. Μαθαίνουν την έννοια του μήκους και του πλάτους σε ένα σχήμα, την περίμετρο και τα εμβαδόν αυτού.

 

Δραστηριότητες

Η έννοια της εργασίας

Γνωριμία με επαγγέλματα

Ο ρόλος και η σπουδαιότητα της εργασίας στη ζωή του ανθρώπου.

Ανάπτυξη της έννοιας της ιδιοκτησίας και της υπευθυνότητας.

Ανάπτυξη της έννοιας της συνεργασίας και της μοιρασιάς

Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων ασφάλειας.

Απόκτηση  δεξιοτήτων  μετακίνησης.