Κοινωνική & Επαγγελματική Αγωγή (ΚΕΑ)

       Η κοινωνική και επαγγελματική αγωγή είναι ένα από τα μαθήματα που διδάσκονται στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ.

        Μέσα από το μάθημα τα παιδιά μαθαίνουν τον ρόλο τους ως πολίτες τα δικαιώματα τους όπως και τις υποχρεώσεις τους. Κυρίως μαθαίνουν τον εαυτό τους ώστε να κερδίσουν πιο εύκολα την αποδοχή των άλλων.

       Να γνωρίσουν καλύτερα το πώς λειτουργεί μια κοινωνία και τον ρόλο τους μέσα σε αυτή.

      Τα τελευταία χρόνια δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα με αναπηρία και κυρίως για την αναβάθμιση της επαγγελματικής τους εκπαίδευσης. Στόχος του μαθήματος είναι τα παιδιά να γνωρίσουν διαφορετικά επαγγέλματα και να ξεχωρίσουν μέσα από αυτά τα ενδιαφέροντα τους. Να μάθουν τον ρόλο του κάθε επαγγέλματος, τις εργασιακές συνήθειες , όπως το πώς θα πρέπει να συμπεριφέρνονται σε κάθε επάγγελμα, τι υλικά χρησιμοποιούμε , ποια πρέπει να είναι η εμφάνιση τους.

     Είναι σε όλους μας γνωστό ότι η εργασία και γενικότερα η επαγγελματική εκπαίδευση έχει πολλές κοινωνικές προεκτάσεις. Βοηθά το άτομο να έρχεται σε επαφή με άλλα άτομα, να μάθει να συμπεριφέρεται, να μιλά να σκέφτεται και γενικά να επικοινωνεί.

       Η κοινωνική επαφή και η επικοινωνία με άλλα άτομα για ένα άτομο με αναπηρία έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία, γιατί συχνά βρίσκονται σε περιθωριακή κοινωνική κατάσταση και οικονομικά εξαρτώνται από τρίτους.

         Σε συνδυασμό με τα εργαστήρια κηπουρικής και χειροτεχνίας που λειτουργούν στο σχολείο μας τα παιδιά έρχονται σε μια πρώτη επαφή με δυο διαφορετικά επαγγέλματα, έρχονται σε επαφή με εργαλεία μαθαίνουν να τα χειρίζονται και κυρίως μαθαίνουν να συνεργάζονται και να λειτουργούν  ομαδικά.

Αφήστε μια απάντηση