Δωρεά υπολογιστών από το Ίδρυμα “ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ”

Ευχαριστούμε θερμά το Ίδρυμα Μποδοσάκη για τη δωρεά τους, η οποία στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία ενίσχυσε σημαντικά την προσπάθεια αναβάθμισης της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου. Συγκεκριμένα, με τους τρεις (-3-) ηλεκτρονικούς υπολογιστές τους οποίους δώρισε στο σχολείο, το εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών αναβαθμίζεται.