Ε.Β.Π.

Τα καθήκοντα του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού είναι:

  • Υποβοηθούν τους μαθητές στις βασικές τους ανάγκες
  • Συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς της τάξης, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των μαθητών στις διάφορε δραστηριότητες μέσα και έξω από την τάξη.
  • Βοηθούν στην αποβίβαση και επιβίβαση των μαθητών στα σχολικά λεωφορεία.
  • Επικοινωνούν με τους γονείς ενημερώνοντάς τους για θέματα διαβίωσης των μαθητών στο σχολείο.
  • Εξαιρούνται από τις εφημερίες του σχολείου.

Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι των ασκήσεων της προσωπικής περιποίησης είναι να επιτρέψουν να φτάσει το παιδί στην αυτονομία για τις κυριότερες καθημερινές ανάγκες και να αποκτήσει μια πιο μεγάλη ανεξαρτησία μέσα στην οικογένεια.