Πρόγραμμα Σίτισης & Προώθησης Υγιεινής Διατροφής

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Τρικάλων ευχαριστούν το Ινστιτούτο Prolepsis για την αποδοχή συνεργασίας και τη στήριξη των μαθητών μας. Το σχολείο μας, επιλέχθηκε να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής – ΔΙΑΤΡΟΦΗ που υλοποιείται από το Ινστιτούτο Prolepsis σε σχολεία κοινωνικά ευπαθών περιοχών, με την ευγενική υποστήριξη ιδρυμάτων, εταιρειών και ιδιωτών δωρητών. Το Πρόγραμμα πραγματοποιείται από το 2012 και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α 107670/ΓΔ4/27-09-2023).

Η έναρξη του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στις 25/10/2023 και η σίτιση των μαθητών μας θα διαρκέσει έως τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους. Το Πρόγραμμα προσφέρει σε όλους ανεξαιρέτως τους/τις μαθητές/τριες του σχολείου μας πακέτα τροφίμων που θα καλύπτουν τις διατροφικές τους ανάγκες σε δεκατιανό για διάστημα 15 ημερών, ενώ ταυτόχρονα προωθεί υγιεινές διατροφικές συνήθειες στους μαθητές και τις οικογένειές τους. Τα διαιτολόγια σχεδιάζονται με γνώμονα τις διατροφικές ανάγκες των μαθητών/τριών και τις αρχές της υγιεινής διατροφής.

Το χορηγούμενο υλικό θα βοηθήσει τους μαθητές μας και θα ενισχύσει την προσπάθεια των εκπαιδευτικών για την πρακτική εφαρμογή των σχεδιαζόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων υγιεινής διατροφής και άθλησης.

                                                                        Ο Σύλλογος Διδασκόντων

                                                                             Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Τρικάλων