Υλικό για Φυσιοθεραπεία

Ακολουθεί βίντεο από το εθνικό σύστημα υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου με διατάσεις για την οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης (μέση).  essaymoment

Οι διατάσεις αυτές έχουν στόχο την κινητοποίηση κι αποσυμφόρηση της οσφύς εξαιτίας της αυξημένης καθιστής ζωής λόγω του εγκλεισμού στο σπίτι.