Χορήγηση εξοπλισμού για το σχολείο μας από την Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ

Η “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.” μας χορήγησε εννέα (9) ολοκληρωμένα συστήματα υπολογιστών, καθώς επίσης και έξι (6) σχολικούς πίνακες μαρκαδόρου για τις ανάγκες του σχολείου μας. Τους ευχαριστούμε θερμά γι’ αυτή την προσφορά τους.