Υλικό για τη Γλώσσα

Από την εκπαιδευτικό Κακαγιά Ευαγγελία, ΠΕ02

Φύλλα Εργασίας για την Α’ και Β’ τάξη.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε το αρχείο.

Φύλλα Εργασίας για την Γ’ και Δ’ Τάξη.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε το αρχείο

Φύλλα εργασίας για την Ε’ και ΣΤ’ Τάξη.

Πατήστε εδώ για να κατεβάστε και να εκτυπώσετε το αρχείο.