Χορηγία εξοπλισμού για ασύρματο δίκτυο από την ιδιώτη κ. Μαρίνα Κοντοτόλη

Η κ. Μαρίνα Κοντοτόλη χορήγησε στο σχολείο μας επτά (7) αντάπτορες ασύρματου δικτύου για τις ανάγκες του σχολείου μας. Την ευχαριστούμε θερμά γι’ αυτή την προσφορά της.