Δωρεά Πανό από «3G Digital Print» των Ε. Σουφλιά & Γ. Γιουβρή

Το σχολείο μας δημιούργησε νέο λογότυπο με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών χειροτεχνίας. Στη συνέχεια η εταιρία «3G Digital Print» των Ε. Σουφλιά & Γ. Γιουβρή, μας χορήγησαν ένα πανό με το λογότυπο, για να το χρησιμοποιούμε σε διάφορες εκδηλώσεις. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι’ αυτή την προσφορά.