Υλικό για το Εργαστήριο Γεωπονίας

Οι εκπαιδευτικοί: Κολέτσος Αλέξανδρος, ΠΕ88.02 , Μπαζής Νεκτάριος, ΠΕ88.01, Τζιότζου Σοφία, ΠΕ88.05.50, Τζιότζου Ανθή, ΠΕ88.02.50, Φεφλέ Βασιλική, ΠΕ88.02, Φιλίππου Ευγενία, ΠΕ88,01.

  • Φύλλο εργασίας για τις Ανθοκομικές Καλλιέργειες. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε το αρχείο. (Εργασία για το τμήμα ΣΤ’ του τομέα Γεωπονίας).
  • Μάθημα: Ο κύκλος του νερού. Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στη σελίδα του μαθήματος. Περιλαμβάνει βίντεο, δραστηριότητες και φύλλα εργασίας για εκτύπωση.
  • Μάθημα: Μαθαίνω τα εργαλεία κηπουρικής. Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στη σελίδα του μαθήματος. Περιλαμβάνει βίντεο και φύλλα εργασίας.
  • Μάθημα: Ήρθε η άνοιξη. Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στη σελίδα του μαθήματος. Περιλαμβάνει παρουσίαση, βίντεο, δραστηριότητες και φύλλο εργασίας.
  • Μάθημα: Τα μέρη του φυτού που τρώμε. Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στη σελίδα του μαθήματος. Περιλαμβάνει παρουσίαση, δραστηριότητες και φύλλο εργασίας.
  • Μάθημα: Αρωματικά φυτά. Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στη σελίδα του μαθήματος. Περιλαμβάνει παρουσίαση, βίντεο, δραστηριότητα και φύλλα εργασίας.