Χορηγία ιατροφαρμακευτικού υλικού – μπλουζάκια για τους μαθητές/τριες

Την Τρίτη 3 Οκτώβρη ο Βασίλειος Τσούτσιας μας χορήγησε απαραίτητο ιατροφαρμακευτικό υλικό για τις ανάγκες του σχολείου μας. Επίσης έκανε δωρεά στους μαθητές/τριες από ένα μπλουζάκι 4amea.

Τον ευχαριστούμε πολύ γι αυτή την σημαντική του προσφορά.