Ενημέρωση

      Δεν υπάρχουν σχόλια στο Ενημέρωση

Για την τρέχουσα σχολική χρονιά το σχολείο μας στην προσπάθεια του να ακολουθεί κατά γράμμα τις οδηγίες που σχετίζονται με την πανδημία, όρισε υπεύθυνη για τον Covid-19 την εκπαιδευτικό Τασούλα Ευαγγελία και αναπληρώτρια αυτής την Μπίτη Μαρία.