Κάδος ανακύκλωσης μπαταριών ΑΦΗΣ

Καλωσορίζουμε στο σχολείο μας την άφιξη του κάδου ανακύκλωσης μπαταριών ΑΦΗΣ (Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών), που έγινε στα πλαίσια του περιβαλλοντικού προγράμματος της Ανακύκλωσης για το οποίο είναι υπεύθυνοι οι γεωπόνοι Κολέτσος Αλέξανδρος , Τσουμπανάκης  Κων/νος και Θεοδώρου Βασιλική.

Είναι σημαντικό για τους μαθητές μας να μυηθούν στην έννοια της ανακύκλωσης και να συμβάλουν ιδιαίτερα στην ανακύκλωση των μπαταριών.

 Η ανακύκλωση μπαταριών είναι μια δραστηριότητα ανακύκλωσης, που στοχεύει στη μείωση του αριθμού των μπαταριών, που απορρίπτονται ως αστικά στερεά απόβλητα. Οι μπαταρίες περιέχουν μια σειρά από βαρέα μέταλλα και τοξικές χημικές ουσίες, και η απόρριψή τους με την ίδια διαδικασία με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα έχει εγείρει ανησυχίες σχετικά με τη μόλυνση του εδάφους και τη ρύπανση των υδάτων.

Τα οφέλη από την ανακύκλωση μπαταριών είναι κοινά για όλους αφού δημιουργούμε ένα καλύτερο περιβάλλον για εμάς και τα παιδιά μας. Σε όλες τις χώρες τις Ευρώπης, η ανακύκλωση μπαταριών γίνεται για: την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών , την μείωση του όγκου των απορριμμάτων τα οποία καταλήγουν στα ΧΥΤΑ (Χώροι Υγειονομικής Ταφής απορριμμάτων), την εξοικονόμηση πρώτων υλών, την εξοικονόμηση ενέργειας ,την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την συνεισφορά στον πολιτισμό, εφόσον η εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί δείκτη πολιτισμού. Κυρίως όμως με την ανακύκλωση των μπαταριών διασφαλίζουμε την υγεία μας. Οι μπαταρίες αν και αποτελούν μόνο το 0.2% του βάρους των οικιακών απορριμμάτων, περιέχουν το 20% του τοξικού φορτίου που περιέχεται στα οικιακά απορρίμματα. Οι τοξικές ουσίες που περιέχουν οι μπαταρίες επιστρέφουν σε μας μέσω των τροφών, του νερού και του αέρα. Πολλά από αυτά τα υλικά είναι ιδιαίτερα επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία.

Ποιες μπαταρίες μπορώ να πετώ στον κάδο ανακύκλωσης μπαταριών;

Όλα τα είδη μπαταριών μέχρι 1500 γραμμάρια, είτε αυτές είναι πρωτογενείς (μίας χρήσης), είτε δευτερογενείς (επαναφορτιζόμενες). Επίσης δεν παίζει ρόλο το είδος της συσκευής από την οποία προέρχονται (κινητά τηλέφωνα, βιντεοκάμερες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κασετόφωνα, ραδιόφωνα, φορητές συσκευές ήχου, παιχνιδομηχανές, παντός τύπου παιχνίδια,  ασύρματα τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές, φακούς, ρολόγια, φωτογραφικές μηχανές, ηλεκτρικά τρυπάνια και παντός τύπου φορητά εργαλεία, βιντεοκάμερες, ακουστικά βαρηκοΐας, τηλεχειριστήρια, walkie-talkie, συναγερμούς) αρκεί να μην είναι ενσωματωμένες στο προϊόν.

Σας καλούμε όλους μαθητές , γονείς , εκπαιδευτικούς του σχολείου μας και όχι μόνο, να αγκαλιάσετε και να  ανταποκριθείτε στο  εγχείρημά μας.