Μαθαίνω παίζοντας

      Δεν υπάρχουν σχόλια στο Μαθαίνω παίζοντας

Περιβαλλοντικό πρόγραμμα του σχολείου μας, που πραγματοποιήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Τα περιβαλλοντικά παιχνίδια εντάσσονται στο πλαίσιο δημιουργικών δραστηριοτήτων και καινοτόμων δράσεων, καθώς επιδιώκουν να προσφέρουν στα παιδιά, στον εκπαιδευτικό, σε όλους μας, πρακτικά-βιωματικά εφόδια για το περιβάλλον, τον περίγυρό μας, αλλά και ό,τι μας αφορά για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Μέσα από τα περιβαλλοντικά παιχνίδια, επιδιώκεται να γίνει πραγματικότητα η εφαρμογή της ‘’Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης’’ στην πράξη, η οποία οφείλει μεταξύ των άλλων, να αποτελέσει διαδικασία μάθησης και εργαλείο ζύμωσης των παιδιών με τα σημερινά περιβαλλοντικά ζητήματα καθώς και αποτελεσματικότερης ανάδειξης της τοπικής περιβαλλοντικής προβληματικής, αλλά και ευαισθητοποίησης όλων, για το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε, αναπνέουμε, δραστηριοποιούμαστε, δημιουργούμε.

Τα παιδιά δραστηριοποιούμενα, μέσα από τα περιβαλλοντικά παιχνίδια, σε περιβαλλοντικές ή και φίλο-περιβαλλοντικές δραστηριότητες, γνωρίζοντας, παίζοντας, ζωγραφίζοντας, φροντίζοντας το περιβάλλον ή και υιοθετώντας προτάσεις-μέτρα για καλύτερο περιβάλλον αποτελούν μια εγγύηση για ένα καλύτερο μέλλον, το μέλλον τους αλλά και το μέλλον όλων μας.