Ενημέρωση γονέων και επίδοση βαθμολογίας

Την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:30, μπορούν να προσέλθουν οι γονείς στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Τρικάλων ώστε να ενημερωθούν για την πορεία των μαθητών, καθώς και να παραλάβουν την επίδοση βαθμολογίας του Α’ τετραμήνου.