Αγωγή Υγείας 2014-2015

      Δεν υπάρχουν σχόλια στο Αγωγή Υγείας 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2014-15-ΕΕΕΕΚ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο σχολείο μας φέτος εκπονείται πρόγραμμα αγωγής υγείας με τίτλο: «Ατυχήματα: Προσέχω για να είμαι καλά». Συντονίστρια του προγράμματος είναι η Νίκη Σύρου, σχολική νοσηλεύτρια ΠΕ25 του ΕΕΕΕΚ, ο Νικόλαος Γκάγκας, μαθηματικός ΠΕ 03, η Ευαγγελία Κακαγιά, φιλόλογος ΠΕ 02 και ο Νικόλαος Λεοντάρης, εκπαιδευτικός ΠΕ 70. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν τέσσερις μαθητές.

Το πρόγραμμα αγωγής υγείας έχει τους εξής στόχους:

α)Γνωστικούς: Ενημέρωση μαθητών για τα ατυχήματα και για τη σημασία και τους τρόπους πρόληψής τους.

β)Συναισθηματικούς: Ευαισθητοποίηση μαθητών στην επικινδυνότητα των ατυχημάτων και διαμόρφωση στάσεων βασισμένων στην πρόληψη. Εξοικείωση μαθητών με τους χώρους φροντίδας σε περίπτωση ατυχήματος

γ) Ψυχολογικούς: Ανάπτυξη δεξιοτήτων που προάγουν την πρόληψη των ατυχημάτων.

Οι μέθοδοι αγωγής υγείας, που χρησιμοποιήθηκαν, αφορούν στην ενεργητική συμμετοχή, τη βιωματική μέθοδο, την χρήση προτύπων και τέλος στην παραδοσιακή μέθοδο. Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος θα γίνει σε δυο φάσεις, πριν και μετά την εφαρμογή του και μέσω της χρήσης ερωτηματολογίου  μέτρησης των γνώσεων, στάσεων και της συμπεριφοράς των μαθητών στα ατυχήματα, που δημιουργήθηκε από τη σχολική νοσηλεύτρια. Η επεξεργασία των απαντήσεων των μαθητών θα γίνει περιγραφικά.

H χρονική διάρκεια του προγράμματος θα είναι πέντε 5 μήνες (Δεκέμβριος 2014 -Απρίλιος 2015).

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η χρονική εξέλιξη του προγράμματος Αγωγής Υγείας διαμορφώθηκε, βάσει του αρχικού χρονοδιαγράμματος, ως εξής:

Δεκέμβριος 2014: 

-Διερεύνηση του θέματος και συγκέντρωση εκπαιδευτικού υλικού.

-Ανάπτυξη προβληματισμού στους μαθητές αναφορικά με τα ατυχήματα και διαμόρφωση θετικού κλίματος στη δυναμική της ομάδας (8 ώρες /εβδομάδα).

Ιανουάριος 2015:

-Εξοικείωση των μαθητών με τις  έννοιες του ατυχήματος και της πρόληψής του και διεύρυνση του γνωστικού τους επιπέδου με την παροχή αντίστοιχων πληροφοριών(8 ώρες /εβδομάδα).

Φεβρουάριος 2015:

-Ευαισθητοποίηση των μαθητών στη σημασία της πρόληψης των ατυχημάτων και προτροπή στο να αναπτύξουν συμπεριφορές πρόληψης (8 ώρες /εβδομάδα).

Μάρτιος 2015:    

-Υλοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων σε ιδιωτικό φαρμακείο και στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, ώστε να εξοικειωθούν οι μαθητές με τους χώρους φροντίδας και περίθαλψης, σε περίπτωση ατυχήματος (3 ώρες /εβδομάδα).

Απρίλιος 2015:        

? Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος Αγωγής Υγείας με ερωτηματολόγιο, που δόθηκε στους μαθητές μετά την ολοκλήρωσή του.

Τον Ιούνιο του 2015 το πρόγραμμα Αγωγής Υγείας παρουσιάστηκε σε Ημερίδα Ειδικής Αγωγής στη Λάρισα.