Επιμορφωτικό σεμινάριο

Το Σάββατο 09-03-2024, το Τμήμα Φυσικοθεραπείας και το Ερευνητικό Εργαστήριο Ανθρώπινης Δραστηριότητας και Αποκατάστασης, διοργάνωσε επιμορφωτικό σεμινάριο στα πλαίσια του πρωτόκολλου συνεργασίας που έχει συνάψει με το Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Τρικάλων. Στο σεμινάριο συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί και το εξειδικευμένο προσωπικό των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. (Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης), ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ (Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Τρικάλων) και του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου του Ν.Τρικάλων. Στο σεμινάριο παραβρέθηκαν, ο Διευθυντής του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Τρικάλων Δημήτρης Μπάνος, ο Υποδιευθυντής Καραγεώργος Θανάσης, η Διευθύντρια του Ειδικού σχολείου Κίτου Αλέκα, οι εκπαιδευτικοί των σχολείων (κοινωνιολόγοι, πληροφορικής, δάσκαλοι ειδικής αγωγής, καλλιτεχνικών σπουδών, φιλόλογοι, μουσικής, κτλ.) καθώς και το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (Φυσικοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές, Νοσηλευτές). Το σεμινάριο αφορούσε τις Διαταραχές στην Αισθητηριακή ολοκλήρωση και τις διαρκώς αυξανόμενες δυσκολίες που επιφέρει: στην κίνηση, στη μάθηση, στην επικοινωνία, στην κοινωνικοποίηση και στην ανεξαρτητοποίηση των παιδιών με Αναπηρία.

Οι επιμορφώσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν: α) «Αισθητηριακή ολοκλήρωση και παιδιά με Αναπτυξιακές Διαταραχές»  Θωμάς Μπέσιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και β) «Αισθητηριακές δίαιτες στο σχολικό περιβάλλον» Αικατερίνη Κατσιάνα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Εργοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Μετά το τέλος των ομιλιών απαντήθηκαν όλες οι ερωτήσεις που τέθηκαν από τους εκπαιδευτικούς και πραγματοποιήθηκε μια εποικοδομητική συζήτηση. Η συνεργασία θα συνεχιστεί μελλοντικά με δια ζώσης συναντήσεις και εκπαίδευση στο σχολικό περιβάλλον.