Κοινή εκδήλωση Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Τρικάλων και 6ου ΓΕΛ Τρικάλων

Στα πλαίσια του προγράμματος “Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου” το 6ο ΓΕΛ Τρικάλων, σε hospitalharrywilliams.org συνεργασία με το Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Τρικάλων θα πραγματοποιήσει ημερι΄δα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τη στρατηγική της Ε.Ε. για το 2021-2030. Θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήσαν οι μαθητές/τριες, όπως και οι κοινές δράσεις των 2 σχολείων κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Μαΐου και ώρα 18:30 στον χώρο εκδηλώσεων του μουσείου Τσιτσάνη.