Τα μέρη του φυτού που τρώμε

Κατέβασε το αρχείο για να δεις τα μέρη του φυτού που τρώμε.

Κάνε κλικ εδώ.

Άσκηση 1

Κάνε το quiz: http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3494

Άσκηση 2

Μετακίνησε τις εικόνες ανάλογα με το μέρος του φυτού που τρώμε: http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3554http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3554

Άσκηση 3

Αντιστοίχισε τα μέρη του φυτού που τρώμε με τις εικόνες. Κατέβασε και εκτύπωσε το φύλλο εργασίας.